výstavy        umělci         projekty         galerie
cz en

Lenka Tyrpeklová

Teď už dovedu říct ahoj
26. 10. - 16. 12. 2017


detail     náhledy

Celý projekt vznikl při příležitosti rozloučení se s blízkou osobou.

Vznikla hostina. Hostina pro uskupení lidí, kteří představují hlavní roli a jsou spojeni jedním zážitkem, vzájemně se ovlivňují, podporují a utváří svůj specifický druh kmene, který se však uskupil až po odchodu společné blízké osoby.  

Videoobraz nezdůrazňuje jen obrazotvornost hostin, ale zároveň vede k diskutování otázek, zda se jedná o tradiční hostinu s klasicky ukotvenými rituály a zvyky nebo nově vznikající tradici s atmosférou jakéhosi zaklínadla. 

Dvě projekce jsou doplněny o zvukovou stopu nezapomenutelného mužského hlasu.

 

Píseň z filmu Žít (Akira Kurosawa)

Život je tak krátký, zamiluj se krásná panno,
dokud je ti shůry přáno, dokud tělem cloumá vášeň.

Život je tak krátký, zamiluj se krásná panno,
neuvidíš další ráno, zítra bude ten cit zhašen.