výstavy        umělci         projekty         galerie
cz en
veletrhy 2015
ABC art berlin contemporary 2015, Artissima Torino 2015

The Trickling Expanse
film booklet

veletrhy 2014
ABC art berlin contemporary 2014, Artissima Torino 2014

Quirin Bäumler - Lost Form
katalog vydaný u příležitosti výstavy Lost Form

Premiérové projekce v kině Atlas
Roman Štětina, Vladimír Houdek a Hana Polanská Turečková

Driving Fast Nowhere video reel
Patricia Esquivias, Etienne de France, Lars TCF Holdhus, Jaakko Pallasvuo, Pascual Sisto, Jol Thomson

Adam Holý - Outer Core
booklet vydán u příležitosti výstavy Adam Holý - Vnější jádro

Artissima Torino, 2013
solo projekt Vladimíra Houdka

Viennafair, Vídeň, 2013
samostatná prezentace Vladimíra Houdka

ABC art berlin contemporary, 2013
samostatná prezentace Vladimíra Houdka

Katalog Vladimíra Houdka
vydáno u příležitosti výstavy Řeřavý úběl

Kdo je na světě nejmocnější?
Vladimír Houdek navrhl scénu pro taneční představení

Slepá láska / Blinde Liebe / A Blind Love
autorská kniha kurátora Jiřího Havlíčka vydaná u příležitosti výstavy Slepá láska