• Exhibitions
 • Artists
 • News
 • Fairs
 • Contact
 • Jakub Choma

  Life for Dummies

  6.9.2017–14.10.2017 Prague Curated by Christina Gigliotti
  • Text by Christina Gigliotti (EN)
  • Text by Christina Gigliotti (CZ)

  Existing seems simple enough right? Breathe in, breathe out. By now most of us have mastered the basics, but what about when things get a little more complicated, like making tough decisions in the workplace, or surviving encounters with the giant alien spiders that invaded our planet two decades ago? Life for Dummies can help prepare you for everything. This training manual for being (note: meant for humans only) offers real-life simulations to practice within, and projects the outcomes for each situation based on your choices. Difficulty levels are increased by the intensity of distractions. Navigate, preserve, and even extend your life with this helpful guide. Try Life for Dummies now!

  Jakub Choma (b. 1995 in Košice, Slovakia, lives and works in Prague) mainly works within the medium of painting, however, by using a variation of materials and digital techniques, his works often take the form of sculptural collages. Choma presents his first solo exhibition in Polansky Gallery’s project space Parter. His work has been shown in group exhibitions including Hypebeast Vertigo at NTK Gallery in Prague (2017), Material 307 at DOX - Centre for Contemporary Art in Prague (2017) and Irreversible Shift at The Brno House of Arts (2016).

  Existence vám jistě připadá dostatečně snadná, že? Nadechnout se, vydechnout. Většina z nás již jistě zvládla základy, avšak jak se zachováme v případě, že se věci začnou poněkud komplikovat? Když budeme postaveni před nutnost učinit těžké rozhodnutí na pracovišti nebo se setkáme s obřími vesmírnými pavouky, kteří vpadli na naši planetu před dvěma desítkami let? Příručka Life for Dummies vám pomůže připravit se na všechno. Tento výcvik bytí (poznámka: zamýšleno jen pro lidské bytosti) vám nabídne reálné simulace k nácviku chování a vygeneruje výsledky každé z nich založené na vámi učiněných volbách. Úroveň obtížnosti se zvyšuje s rostoucí intenzitou rozptylování a odvracení pozornosti. Pohybujte se v situacích svého života, nacvičujte přežití a rozšiřujte své životní možnosti pomocí tohoto užitečného průvodce. Vyzkoušejte si příručku Life for Dummies ještě dnes!

  Jakub Choma (narozen 1995 v Košicích, žije a tvoří v Praze) pracuje hlavně s médiem malby, využívá však variace materiálů a digitálních technik, díky kterým jeho práce často nabývají formy sochařských koláží. Choma představuje svou první sólovou výstavu v projektovém prostoru Parter galerie Polansky Gallery. Svá díla vystavoval v rámci skupinových výstav, mezi něž patří například Hypebeast Vertigo v Galerii NTK v Praze (2017), Material 307 v Centru současného umění DOX v Praze (2017) a Irreversible Shift v Domě umění města Brna (2016).